Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  USA Program     Training     Job & Location     Internship     กฎระเบียบโปรแกรม     นโยบายการยกเลิกโครงการ     สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์     ประสบการณ์ดีๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการ     ภาพประทับใจผู้เข้าร่วมโครงการ  

 
โครงการฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา: สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนปี 4 เทอมสุดท้ายหรือ น้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาอนุปริญา/ปริญญาตรี จบไม่เกิน 1 ปี

โครงการไปฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทั่วโลก โดยทาง Worantexได้มีการจัดเตรียมในเรื่องของที่พัก และการเดินทางเพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมโครการทุกท่าน Worantex เราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการติดต่อและการประสานงานกับทางผู้จ้างงาน โดยอยู่ภายใต้การดูแล และกฎต่างๆ ของสถานฑูต โครงการฝึกงาน J1 เป็นการเปิดโอกาศที่ดีให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้าไปหาประสบการณ์ในสถานที่ฝึกงานจริง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ International Visitors Program: โครงการ International Visitor Internship/Trainee Program ดำเนินการตามกฎหมายความร่วมมือทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฉบับปีพ.ศ. 2504 (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961 โดยเน้นส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันด้วยการติดต่อสื่อสารระดับส่วนตัวและระดับอาชีพ

ที่ได้รับการฝึกอบรม / ฝึกงานจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ที่ได้รับอนุญาตวีซ่าออกเอกสิทธิ์ในการยื่นขอวีซ่า J - 1 ที่สามารถออกเป็น รูปแบบ DS - 2019 สำหรับทั้งสองประเภทโปรแกรม  เมื่อแบบฟอร์ม DS - 2019 จะออกที่ฝึกงานฝึกอบรม / สามารถนำไปใช้สำหรับ J - 1 วีซ่า ที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศที่ผู้สมัครอาศัยอยู่

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไงของแต่ละนายจ้างนั้นอย่างไรก็ตาม ผู้ฝึกงานจะได้รับเงินเหมือนกับชาวอเมริกันฝึกงาน / ฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เดียวกัน  ค่าตอบแทนจะต้องครอบคลุมที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่าย โดยจะได้ทำงานโดยประมาณ 30 + ชม ต่อสัปดาห์

Intern Category (Regulations outline) กรณีที่เพิ่งเรียนจบไม่เกิน 1 ปี เข้าร่วมโครงการได้

หรือ เพิ่งจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาให้แน่ใจว่าจบยังไม่เกิน 12 เดือนก่อนที่จะเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมในการทำงานตามโครงสร้างหลักสูตรฝึกงานและได้รับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงตามสาขาที่เรียนหรือมีประสบการณ์มาเท่านั้นสามารถเข้าร่วมโครงการได้ maximam 12 month only.ไม่เกิน 12 เดือน

โปรแกรมการฝึกงาเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นจริงสำหรับผู้เข้าร่วม ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมในโปรแกรมฝึกงานที่ต้องการฝึกงานกฎระเบียบที่สปอนเซอร์ที่จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาหรือใบรับรองการอนุญาตให้สถาบันการศึกษาหลังมัธยมศึกษาและผู้ที่จะเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมในการทำงานตามโครงสร้างหลักกสูตรฝึกงาน
 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีดังนี้
1. มีอายุระหว่าง 20 -35 ปี 
2. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี 
3. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดี “โครงการเป็นเพียงเพื่อพัฒนาฝึกทักษะด้านทำงานไม่
    ใช่โครงการจัดหางาน” 
4. มีความพร้อมที่จะฝึกงานด้านการบริการ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับ
    ชาวต่างชาติ มีความอดทนในการทำงานหนักและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 
5. เป็นบุคคลที่มีความขยันขันแข็ง และสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้
6. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่มีประสบการณ์เท่า
    นั้น    **  ไม่สามารถข้ามสายงานประเภทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประบการณ์การทำงานได้**
7. มีความขยันและสมารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
8. มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการอย่างแท้ใจ 


********************************************************************************************
Remark: J1 requirements to qualify for this Program. เงื่อนไขโครงการเพิ่มเติม 

 1. Be currently studying Hospitality /Tourism or Business 
 2. Hold a Hospitality/Business degree and have 1 year recent hotel experience 
 3. Have worked the last 5 years continuously in hospitality industry 
 4. People with business degrees or English degrees can only be placed in front desk at a hotel. 
     They must have one year. 
5. Of previous/recent hotel experience in Thailand. Work and Travel experience in USA will not count

 

Document ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรม

1. Job Offer   เอกสารที่สนับสนุนโดยนายจ้าง 
2. DS 7002 Training Plan เอกสารที่สนับสนุนโดยนายจ้าง 
3. DS 2019** ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า โดยสปอนเซอร์โปรแกรม
4. Visa J-1 ระบุระยะเวลาตามเอกสาร DS2019 กรณีผ่านวีซ่า

เอกสารสำคัญเมื่อไปถึงอเมริกา

1.I-94 จาก Immigration
2. SSC, Social security Card
 

ขั้นตอนการทำงานของโครงการ
การฝึกงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้ว่าจ้างงาน โดยตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจะจัดเตรียมโครงการนี้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ Worantex จะเป็นตัวแทนในการพัฒนาและประสานงานในการจัดหาตำแหน่งงาน ให้เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในทุกๆสายงาน และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การจัดหางานที่สามารถสร้างประสบการณ์และอนาคตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้โดย
Worantex จะทำการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดหางานที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติผู้สมัคร
Worantex จะมีการจัดหาสถานที่ฝึกงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในเรื่องของสถานที่ฝึกงาน ประเภทของงาน และระยะเวลาของโครงการ

Process
1. Apply an pay registration fee 5,000 THB.
2. Resume+ document background ( Proof of University + certificate of experience
3. Copy Passport 
4. Interview with Sponsor. 
5. Pay Program 2nd
6. Interview with Employer.
7. Pay Program all.
8. Interview Visa. 
9. Orientation of Program.
10. Departure .

หมายเหตุ: หากผู้สมัครท่านใดไม่ผ่านการสัมภาษณ์กับตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศนั้นๆ การดำเนินการประสานงานอาจจะเกิดการล่าช้า เนื่องจาก ทางบริษัทฯจะต้องดาเนินการจัดหาตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ให้กับผู้สมัครใหม่ หรือ อาจจะต้องรอระยะเวลาให้ผู้สมัครมีความพร้อมในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

การดำเนินการหากเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้นจะใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยรวมประมาณ 8 – 12 สัปดาห์**

บางกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับนายจ้างในการตอบรับผู้สมัครและระยะเวลาในการเริ่มงานที่นายจ้างจะเป็นผู้กาหนดเงื่อนไขในวันเริ่มงานและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทางาน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพื่อดาเนินการขั้นต่อไป
 

ประเภทของงาน:
       Food and Beverage (งานร้านอาหาร)
Management (งานด้านการบริหาร)
Hospitality (งานด้านการโรงแรม)
Tourism (งานด้านการท่องเที่ยว)
Accounting (งานด้านการบัญชี) จะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.0 ขึ้นไป
Marketing (งานด้านการตลาด)  จะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.0 ขึ้นไป
Engineering (งานด้านวิศวะกรรม) จะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.0 ขึ้นไป
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ใบสมัครจาก Worantex
Resume/
จดหมายแนะนำตัวในการสมัครงาน (Introduction Letter) หรือ วีดีโอแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
สำเนาพาสปอร์ต
ใบรับรองการผ่านงานถ้ามี
เอกสารยืนยันการจบการศึกษาจากทางสถาบันศึกษา
ได้ชำระค่ามัดจำกับ Worantex
ค่าเข้าร่วมโครงการ Program Fee (Maximam 12 month)
6-12 เดือน = ขึ้นอยู่กับประเภทของงานของแต่ละองค์แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศนั้นๆ
   

Program Fee include

1.Job Placement  6  – 12 Months (1 Job Offer after applicant accept the job.)
2.DS-2019, DS-7002 
3.Medical Insurance 
4.Program service help support ( paper work, document visa and support program information )
5.Sevis fee
6.Visa J-1 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, และค่าที่พักตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

กฎระเบียบของโปรแกรมที่ผู้สมัครจะต้องเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ

1.  มีความรู้ความสามารถในงานที่สมัคร และมีความขยัน อดทน และสามารถทำงานในสภาวะที่ความกดดัน
     ได้ดี
2.  สามารถทำงานได้ตามระยะเวลาของโปรแกรม  6 – 12 เดือน เท่านั้น
3.  การเปลี่ยนงานในขณะท่าเข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการอนุญาต จาก สปอนเซอร์โปรแกรม เท่านั้น 
4.  การเปลี่ยนงานในขณะที่เข้าร่วมโครงการ อาจจะไม่สามารถกระทำได้ หากผู้สมัครมีความประสงค์จะ
     เปลี่ยนงาน  ผู้สมัครจะต้องจัดหางานด้วยตัวเอง
5.  ผู้สมัครจะต้องเตรียมความพร้อม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเปิดรับกับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ 
6.  ผู้สมัครจะต้องเข้าใจว่าหากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว หลังจบโปรแกรมจะต้องกลับประเทศ
     ของตน ภายใน 30 วัน และ จะต้องติด Rule 2 years ถึงจะกลับมาสมัครโปรแกรมภายใต้ J1 วีซ่าได้อีก 
7.  วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมวีชาชีพให้กับผู้สมัคร เท่านั้น ไม่ใช่โครงการจัดหางาน 
8.  อื่นๆที่เกียวข้องตามกฏของแต่ละสปอนเซอร์โปรแกรม 
 

เงื่อนไขการขอยกเลิกโครงการ 

1.สมัครจะไม่สามารถขอคืนค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
2.หากผู้สมัครได้ยินยอมทำการสัมภาษณ์งานกับทางองค์กรแลกเปลี่ยนและนายจ้างไปแล้วนั้น และผู้สมัครได้ทำปฏิเสธที่จะตอบรับงานนั้นๆเป็นจำนวน 3 ครั้ง ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการจัดหาที่ทำงานให้ใหม่และขอสวงนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผู้สมัครจากออกจากโครงการและไม่สามารถขอเงินค่าโครงการงวดแรกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
3.หากผู้สมัครขอยกเลิกโครงการในกรณีที่ได้รับการตอบรับงานแล้ว จะไม่สามารถขอเงินค่าโครงการทั้งหมดคืนได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น 
4.หากผู้สมัครต้องการเลื่อนการสัมภาษณ์กับทางนายจ้างหรือตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ และต้องการให้เลื่อนการดำเนินโครงการด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแล้วนั้น ทางบริษัทฯขอสวงนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำโครงการงวดแรกไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นแต่ทางบริษัทฯ มีความยินดีให้ผู้สมัครยังคงรักษาสถานภาพเป็นผู้สมัครต่อไปได้ เป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับผู้สมัคร และตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนว่าจะยังยินยอมดำเนินการหรือไม่ หรือคุณสมบัติของผุ้สมัครยังคงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
5.กรณีที่ผู้สมัครได้กระทำการสัมภาษณ์งานกับทางโรงแรมและหรือนายจ้างจากต่างประเทศครบจำนวน 3 ครั้งแล้วนั้น และผลการสัมภาษณ์นั้นๆไม่สามารถผ่านตามเกณฑ์ของนายจ้าง หรือองค์กรแลกเปลี่ยนนั้นๆ ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ค่าโครงการงวดแรกจำนวน 15,000 บาท 
6.กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถผ่านการสัมภาษณ์วีซ่าจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ทางบริษัทฯจะดำเนินการคืนค่าโครงการ ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเงินค่าโครงการคืนโดยประมาณไม่ต่ำกว่า 50 % ของค่าโครงการ 
โดยค่าโครงการซึ่งจะไม่สามารถรวมค่าวีซ่าและค่า Sevis Fee ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะไม่สามารถทำการ refund คืนได้ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทางบริษัทฯ จึงขอสวงนสิทธิ์ คืน เฉพาะจากค่าโครงการที่เกี่ยวกับการจัดหางานในการฝึกวิชาชีพ การออกเอสารสิทธิ์ DS2019, Insurance เท่านั้น อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป- กลับ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, และค่าที่พักตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ


 


More information

https://www.worantex.com/traininginternship_jobs.php

และอื่นๆ  upload_images/file/25_05_10%20US%20INTERNSHIP%20PLACEMENTS.pdf 

สอบถามข้อมูลโครงการ Internship เพิ่มเติม โทร 0-2374-1300 ต่อ 300
 
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.