Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  USA Program     Training     Job & Location     Internship     กฎระเบียบโปรแกรม     นโยบายการยกเลิกโครงการ     สมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์     ประสบการณ์ดีๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการ     ภาพประทับใจผู้เข้าร่วมโครงการ  
                       

 

 
โครงการฝึกอบรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Trainee and Internship Programs  J – 1 Visa 
(Exchange visitor Program)

โครงการไปฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทั่วโลก โดยทาง Worantexได้มีการจัดเตรียมในเรื่องของที่พัก และการเดินทาง เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน Worantex เราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการติดต่อและการประสานงานกับทางผู้จ้างงาน โดยอยู่ภายใต้การดูแล และกฎต่างๆ ของสถานฑูต โครงการฝึกงาน J1 เป็นการเปิดโอกาศที่ดี ให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้าไปหาประสบการณ์ ในสถานที่ฝึกงานจริง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ International Visitors Program: โครงการ International Visitor Internship/Trainee Program ดำเนินการตามกฎหมายความร่วมมือทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฉบับปีพ.ศ. 2504 (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961 โดยเน้นส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันด้วยการติดต่อสื่อสารระดับส่วนตัวและระดับอาชีพ

ที่ได้รับการฝึกอบรม / ฝึกงานจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ที่ได้รับอนุญาตวีซ่าออกเอกสิทธิ์ในการยื่นขอวีซ่า J - 1 ที่สามารถออกเป็น รูปแบบ DS - 2019 สำหรับทั้งสองประเภทโปรแกรม  เมื่อแบบฟอร์ม DS - 2019 จะออกที่ฝึกงานฝึกอบรม / สามารถนำไปใช้สำหรับ J - 1 วีซ่า ที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศที่ผู้สมัครอาศัยอยู่

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไงของแต่ละนายจ้างนั้นอย่างไรก็ตาม ผู้ฝึกงานจะได้รับเงินเหมือนกับชาวอเมริกันฝึกงาน / ฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เดียวกัน  ค่าตอบแทนจะต้องครอบคลุมที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่าย  โดยจะได้ทำงานโดยประมาณ  30 + ชม ต่อสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีดังนี้
1. มีอายุระหว่าง 20 -35 ปี
2. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
3. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นอย่างดี “โครงการเป็นเพียงเพื่อพัฒนาฝึกทักษะด้านทำงานไม่ใช่โครงการจัดหางาน”
4. มีความพร้อมที่จะฝึกงานด้านการบริการ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ มีความอดทนในการทำงานหนักและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
5. เป็นบุคคลที่มีความขยันขันแข็ง และสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้
6. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่มีประสบการณ์เท่านั้น มากกว่า 1 ปี  
    **  ไม่สามารถข้ามสายงานประเภทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การทำงานได้**
7. มีความขยันและสมารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้ดี
8. มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการอย่างแท้ใจ

Trainee Category (Regulations outline) สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ทำงานในงานที่เกี่ยวข้องไม่ตำกว่า 3 – 5 ปี

ระเบียบที่กำหนดในการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม, จะต้องมี
1.จบการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และอย่างน้อยหนึ่งปีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การทำงานในการประกอบอาชีพ
2 มีประสบการณ์ในการทำงานจากนอกสหรัฐอเมริกาในสาขาเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
3 โปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับสาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยวจะถูกจำกัดให้ 12 เดือน โปรแกรมการฝึกอบรมในด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นโปรแกรมการจัดการ (เช่นโรงแรมหรือการจัดการร้านอาหาร) ที่อาจนานถึง 18 เดือน

Remark: J1 requirements to qualify for this Program. เงื่อนไขโครงการเพิ่มเติม

1. Be currently studying Hospitality /Tourism or Business
2. Hold a Hospitality/Business degree and have 1 year recent hotel  experience
3. Have worked the last 5 years continuously in hospitality industry
4. People with business degrees or English degrees can only be placed in front desk at a hotel.
    They must have one year. 
**Of previous/recent hotel experience in Thailand. Work and Travel experience in USA will not count.** สำหรับน้องที่เคยเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA ประสบการณ์จากการทำงานนี้จะไม่นับรวมในประวัติการทำงาน เพื่อใช้ยื่นเข้าร่วมโครงการ**
 
Document ที่จำเป็นสำหรับโปรแกรม

1. Job Offer   เอกสารที่สนับสนุนโดยนายจ้าง
2. DS 7002 Training Plan เอกสารที่สนับสนุนโดยนายจ้าง
3. DS 2019** ใช้ประกอบการยื่นวีซ่า โดยสปอนเซอร์โปรแกรม
4. Visa J-1 ระบุระยะเวลาตามเอกสาร DS2019 กรณีผ่านวีซ่า

เอกสารสำคัญเมื่อไปถึงอเมริกา

1.I-94 จาก Immigration
2. SSC, Social security Card 


 

ขั้นตอนการทำงานของโครงการ
การฝึกงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้ว่าจ้างงาน โดยตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจะจัดเตรียมโครงการนี้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ Worantex จะเป็นตัวแทนในการพัฒนาและประสานงานใน การจัดหาตำแหน่งงาน ให้เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในทุกๆสายงาน และสิ่งสำคัญที่สุดคือ การจัดหางานที่สามารถสร้างประสบการณ์และอนาคตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้โดย
Worantex จะทำการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดหางานที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติผู้สมัคร
Worantex จะมีการจัดหาสถานที่ฝึกงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในเรื่องของสถานที่ฝึกงาน ประเภทของงาน และระยะเวลาของโครงการ

Process
1. Apply an pay registration fee 4,000 THB.
2. Resume+ document background ( Proof of University + certificate of experience
3. Copy Passport
4. Interview with Sponsor.
5. Pay Program 2nd
6. Interview with Employer.
7. Pay Program all.
8. Interview Visa.
9. Orientation of Program.
10. Departure .

หมายเหตุ: หากผู้สมัครท่านใดไม่ผ่านการสัมภาษณ์กับตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศนั้นๆ การดำเนินการประสานงานอาจจะเกิดการล่าช้า เนื่องจาก ทางบริษัทฯจะต้องดาเนินการจัดหาตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศให้กับผู้สมัครใหม่ หรือ อาจจะต้องรอระยะเวลาให้ผู้สมัครมีความพร้อมในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 

การดำเนินการหากเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้น จะใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยรวมประมาณ 8 – 12 สัปดาห์**

บางกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับนายจ้างในการตอบรับผู้สมัครและระยะเวลาในการเริ่มงานที่นายจ้างจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในวันเริ่มงานและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
 

ประเภทของงาน:
       Food and Beverage (งานร้านอาหาร)
Management (งานด้านการบริหาร)
Hospitality (งานด้านการโรงแรม)
Tourism (งานด้านการท่องเที่ยว)
Accounting (งานด้านการบัญชี) จะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.0 ขึ้นไป
Marketing (งานด้านการตลาด)  จะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.0 ขึ้นไป
Engineering (งานด้านวิศวะกรรม) จะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.0 ขึ้นไป
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ใบสมัครจาก Worantex
Resume/
จดหมายแนะนำตัวในการสมัครงาน (Introduction Letter) หรือวีดีโอพรีเซ้นต์ตัวเอง
สำเนาพาสปอร์ต
ใบรับรองการผ่านงาน
เอกสารยืนยันการจบการศึกษาจากทางสถาบันศึกษา
ได้ชำระค่ามัดจำกับ Worantex
ค่าเข้าร่วมโครงการ Program Fee
6-12 เดือน = ขึ้นอยู่กับประเภทของงานของแต่ละองค์แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศนั้นๆ
18 เดือน = ขึ้นอยู่กับประเภทของงานของแต่ละองค์แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศนั้นๆ

Program Fee include:
 

  1. Job Placement  12 Months (1 Job Offer after applicant accept the job.)
  2. DS-2019, DS-7002 
  3. Medical Insurance
  4. Program service help support ( paper work, document visa and support program information )
  5. Sevis fee
  6. Visa J-1
อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, และค่าที่พักตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามข้อมูลโครงการ Training-Internship USA  เพิ่มเติม โทร 0-2374-1300 ต่อ 300

สายด่วนโครงการ Training-Internship USA 086-321-1212

 

Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.