Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คลิ๊ก เพื่อแจ้งข้อมูล
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  USA Program     Au Pair      ประสบการณ์ดีๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการ     ภาพประทับใจผู้เข้าร่วมโครงการ  
เพียง 30,000.-บาท(ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) คุณก็สามารถไปทำงานที่อเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Au Pair(ออ-แพร์) 
 
Au Pair(ออ-แพร์) คือโครงการที่ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ( Au Pair J-1 cultrual visa program ) เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ศึกษา และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน โดยผู้เข้าโครงการจะได้ทำงานเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็ก เรียน และท่องเที่ยว ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน ยังได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวของชาวอเมริกัน(ครอบครัวอุปถัมภ์) เพื่อที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สัมผัสชีวิต และแนวคิดต่างๆ ของชาวอเมริกันโดยตรงอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 1-2 ปี พร้อมทั้งยังได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากการพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์ และเพื่อนๆ ชาวอเมริกัน ผู้เข้าโครงการยังจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ จากการดูแลลูกๆ ให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผู้เข้าโครงการพักอาศัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อน้องทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของ Au Pair
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหน้าที่ในการดูแลเด็ก โดยเฉลี่ย 30 - 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยในการทำหน้าดูแลเด็กนั้นจะเป็นการดูแลรับผิดชอบ แค่เฉพาะเด็ก ในครอบครัวเท่านั้น และรวมถึง light household. ในส่วนของการดูแลเด็กมี ดังนี้.-อาบน้ำ, แต่งตัวเด็ก เดินไปส่งหรือขับรถไปส่งโรงเรียน หรือเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นเพื่อนเล่น เตรียมอาหาร, จัดของเล่น, ทำความสะอาดห้อง รวมถึงการซักรีด ดูแลในช่วงเวลาที่พ่อและแม่ไม่อยู่บ้าน เด็กที่ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะต้องดูแลมีตั้งแต่ 

       1. ( Infant Care Au Pair ) เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน - 2 ปี
        2.( Standrad Care Au Pair )  เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
        3. ( Educare Au Pair ) เด็กที่กำลังเรียนในระดับอนุบาลเป็นต้นไป
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Au Pair จะได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน USD 500 $ ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นจำนวน 6 ภาคการศึกษา
ได้รับค่าตอบแทนทุกๆ 2 สัปดาห์จากครอบครัวอุปถัมภ์ จากการดูแลเด็ก
ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ฟรีค่าที่พักและค่าอาหาร
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากการดูแลเด็ก, ทั้งวัฒนธรรม ภาษา ที่มาจากหลายหลายครอบครัว หลากหลายวัฒนธรรม
ผู้เข้าร่วมครงการจะได้รับการดูแลจากองค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
หากผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการครบตามกำหนด สามารถท่องเที่ยวในอเมริกาได้อีก 30 วัน หลังจากจบโครงการ
ฟรีค่าตั๋วเครื่งบินไป-กลับ ( หากผู้เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด )
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
อายุระหว่าง 18 – 26 ปีบริบูรณ์
จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, อนุปริญา หรือ ระดับปริญญาตรี
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สูบบุหรี่
มีความพร้อมในการปรับตัวในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีได้

มีความอดทนต่องานที่หนัก และมีความมนุษยสัมพันธ์ที่ดี่ต่อบุคคลอื่น

ขั้นตอนการสมัคร และเอกสารในการสมัคร
1 สมัคร ผ่านทาง online www.worantex.com หรือเข้ามาสมัครที่สำนักงานของบริษัท
2. ชำระค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 3,500.-บาท
3.  ส่งเอกสารการสมัครเบื่องต้นกับทาง WORANTEX มีดังนี้
  3.1 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
  3.2 สำเนาหนังสือเดินทาง ( copy passport ) 1 รูป
  3.3 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย และหนังสือใบรายงานผลการเรียน ( Transcript )
  3.4 ผลการสอบ TOEEL 500, TOEIC 750, IELTS 6.0 ( ถ้ามี )
4. ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อองค์กรแลกเปลี่ยน มีดังนี้
  4.1 กรอก Application form Au Pair  of sponsor ( ฉบับสมบุรณ์ ) ** เอกสารสอบถามพี่ๆ ทีมงาน
  4.2 จดหมายแนะนำตัวให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ ( Character reference )
  4.3 หนังสือรับรองผ่านการฝึกประสบการณ์ดูแลเด็ก พร้อมชั่วโมงการฝึกดูแลเด็กไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง
       ** ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดหาสถานที่ฝึกประสบการณ์การดูแลเด็ก จากสถานที่รับเลี้ยงเด็กได้ด้วยตัวเอง
           หรือสอบถาม สถานที่ฝึกได้ที่ ทีมงาน Worantex  
  4.4 รูปถ่ายอื่นๆ เช่น การร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับเด็ก
  4.5 หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
  4.6 หนังสือรับรองจากแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ
  4.7 หากมีใบขับขี่สากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเอกสารดังกล่าว ตามข้อ 4 ให้ทางบริษัท ฯ เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารต่างๆให้กับ Host family จากต่างประเทศ
6. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวเข้าสัมภาษณกับ Host family จากต่างปะเทศ ทางโทรศัพท์ หรือ Skype
7. หากผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการคัดเลือกจาก Host family เตรียมชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือเป็นจำนวน เงิน 27,000 บาท
8. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าเพื่อเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์วีซ่า J-1 visa ณ. สถานฑูตอเมริกา ประจำประเทศไทย
9. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าอบรมโครงการก่อนการเดินทาง
10. ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทาง เข้าร่วมปฐมนิเทศ ( Au Pair Orientation ) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนเริ่มโครงการ
11. ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางเข้าบ้าน Host family เพื่อเริ่มต้นโครงการ Au Pair
ค่าใช้จ่ายโครงการ Au Pair program
1. ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับทาง WORANTEX เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท
    ( Non-Refundable )
2. ค่าโครงการเพื่อออกเอกสาร ยื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 27,000 บาท
     ** รวมค่า Sevis fee, แพ็คเกจวีซ่า, ประกัน Insurance ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับ
                 1. เอกสารของผู้สมัครอาจล่าช้าหรือเอกสารส่งครบตามที่กำหนดหรือไม่                
                  2. ผลการตอบรับจาก Host family                  
 
สอบถามข้อมูลโครงการ Au Pair เพิ่มเติม โทร 0-2318-6768
 
           คลิก เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Au Pair แบบออนไลน์ 

Worantex ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ Au Pair USA
IMG_1470 (Small).JPG
 


 
Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.