Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 8 กำลังรับสมัคร คะ
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นล่าสุด   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 8 (2019-2020)   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 9 (2020-2021)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 8 ปี 2019  
  เงือนไขและข้อตกลงโครงการ   เงือนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)  
  คุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP   รับสมัครคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั่วประเทศ  
 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา 
ถ้าต้องการชำระโดยสมทบ จำนวน 400,000 บาท

​​

แบ่งการชำระเป็น 5 งวด  ดังนี้.-
 • งวดที่ 1 จำนวน 50,000.- บาท เป็นค่าลงทะเบียน เมื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ
 • งวดที่ 2 จำนวน 50,000.- บาท เป็นค่าธรรมเนียมยื่นใบสมัคร และค่าธรรมเนียมส่งเอกสารไปต่างประเทศ ชำระเมื่อเริ่มเตรียมเอกสารและส่งเอกสารไปต่างประเทศ
 • งวดที่ 3 จำนวน 100,000.- บาท  เป็นค่าโครงการ ชำระเมื่อองค์กรต่างประเทศแจ้ง
 • งวดที่ 4  จำนวน 100,000.- บาท เป็นค่าโครงการ ชำระเมื่อองค์กรต่างประเทศแจ้ง 
 • งวดที่ 5 จำนวน  100,000.- บาท เป็นค่าโครงการ ชำระเมื่อองค์กรต่างประเทศแจ้ง (ก่อนเดินทาง)
​** หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมโครงการ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืน ( Non-Refund )ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
ค่าใช้จ่ายนี้รวม
 • ค่าธรรมเนียมจัดสอบที่ประเทศไทย ELTiS Test (English Language Test for International Student)
 • ค่าเล่าเรียนตลอดทั้งปี (ระยะเวลา 10 เดือน ต่อ 1 ปีการศึกษา)
 • ค่าที่พักกับครอครัวอุปถัมภ์ รวมค่าอาหาร
 • ค่าประกันสุขภาพตลอดโครงการ
 • เอกสารสำคัญสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ค่าปฐมนิเทศ (Orientation) ที่ประเทศไทย ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ (ตั๋วเครื่องบินจัดเตรียมโดย Worantex Education)
 • ค่าจ่ายใช้ส่วนตัว ต่อเดือน ประมาณ $200-$300 US.
 • เข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษก่อนการเดินทางช่วงประมาณเดือน กรกฏาคม 2561 (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)
 • ค่าเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ, การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัว, ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับค่ากิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียน อาทิ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา(หากมี), ค่ากิจกรรมวิชาการ เป็นต้น
 • ​ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(หากมี) กรณีนักเรียนที่จะต้องเพิ่มเติมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือโรงเรียนแจ้ง
 • ค่ากิจกรรมเพิ่มเติม จากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน(หากมี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
 • ค่าธรรมเนียม SEVIS FEE $180 USD
 • ค่าฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(หากมี)
 • ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ในกรณีกรมธรรม์ฯ ไม่ครอบคลุม
ค่าสมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยน  AYP
 • 300.-บาท(เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ)

วิธีการชำระค่าโครงการ-ค่าสมัครสอบชิงทุน

โอนเข้าบัญชี บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตามธนาคาร ดังต่อไปนี้.-

 • ​​ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 009-0-25414-5
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 173-2-38638-8
 • กรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขา ศรีนครินทร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 061-0-22167-1
 **เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน ระบุชื่อ-สกุล นักเรียนที่สมัคร  มาช่องทางใดช่างทางหนึ่ง ดังนี้.-
 1. Fax 02-374-2600
 2. Line id ทั้ง 3 Line id  : @weducation, weducation, thaistudentexchange
 3. อีเมล์ education@worantex.com 

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-374-1300 ต่อ 210, 220 สายด่วน 086-321-1212, 062-774-4300
 

เงื่อนไข
 • ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน(Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งนักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบ ELTIS TEST เพื่อวัดระดับความพร้อมการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง **กรณีนักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะไม่สามารถเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(VISA ประเภท J-1) แต่นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมโครงการประเภท Full Fee program(VISA  ประเภท F-1)


  

ชำระค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8

ด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร(ไม่ชาร์จ)

Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.