Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 8 กำลังรับสมัคร คะ
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นล่าสุด   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 8 (2019-2020)   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 9 (2020-2021)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 8 ปี 2019  
  เงือนไขและข้อตกลงโครงการ   เงือนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)  
  คุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP   รับสมัครคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั่วประเทศ  
 AYP (High School Academic Year Program in America) 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  AYP จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลอเมริกัน Worantex Education ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ป็นตัวแทนในการคัดเลือกนักเรียนไทยที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี เพื่อเดินทางไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตในต่างแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน จะจัดหาโรงเรียนระดับ High School ในท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งการศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา และใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลานั้น จะช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้น
 

 

สิ่งที่องค์กรในต่างประเทศมอบให้ มี ดังนี้.- 
 • ออกเอกสารสำคัญ เพื่อรับรองการยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
 • นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่มีคุณภาพ(กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น)
 • พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนเสมือนสมาชิกคนหนึงในครอบครัว
 • ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ศึกษาเเละวัฒนธรรม และวัฒนธรรม ตามกิจกรรมของผู้ดูแลท้องถิ่นเป็นผู้จัด
 • มีเจ้าหน้าที่ปรึกษาประจำท้องถิ่นคอยประสานงาน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • จัดหาประกันอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง และประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
 • มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง นักเรียนที่สนามบิน (ในบางกรณีอาจเป็นครอบครัวอาสาสมัคร)  
สิ่งที่ Worantex Education มอบให้นักเรียน: มีดังนี้.-
 • นักเรียนจะได่รับคู่มือการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน 
 • จัดกิจกรรมเข้าแคมป์ เชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา และด้านอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
 • จัดปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนการดินทาง
 • ช่วยดำเนินการในการยื่นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน 
 • จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ทั้งไป-กลับ
 • ประสานงาน และเป็นตัวแทนนักเรียนระหว่างองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อดำเนินการจัดหาสถานที่เรียน และครอบครัวอุปถัมถ์
 • ช่วยเหลือ และแนะนำนักเรียนเมื่อเดินทางเดินทางกลับ ในการเรียน ตามดุลยพินิจของสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน ที่สำเร็จในโครงการ และแนะนำการใช้ชีวิติต่อไป
 • สนับสนุนทุนส่วนลดค่าโครงการ และหรือทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน สำหรับนักเรียนที่สนใจ และผ่านการทดสอบ

 

Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.