Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 8 กำลังรับสมัคร คะ
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นล่าสุด   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 8 (2019-2020)   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 9 (2020-2021)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 8 ปี 2019  
  เงือนไขและข้อตกลงโครงการ   เงือนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)  
  คุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP   รับสมัครคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั่วประเทศ  
ทำความรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

นักเรียนแลกเปลี่ยน คือ นักเรียนที่มีอายุ 15-18.5 ปี (แล้วแต่โครงการ) ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(Grade 10 – 12)  ต้องการที่จะไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมที่ต่างประเทศ เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรม ของต่างชาติ โดยจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน และถูกคัดเลือกให้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศที่จัดทำโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, ฝรั่งเศส และเยอรมัน เป็นต้น 

นักเรียนแลกเปลี่ยนมีหน้าที่เผยแผ่ หรือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยนักเรียนจะได้ไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปภัมถ์หรือที่เรียกกันว่า Host Family โดย  Host Family นี้ จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ไปเลี้ยงดูตลอดระยะเวลาที่อยู่ประเทศนั้น   Host Family จะเป็นผู้จัดเตรียมอาหาร(มื้อเช้า และเย็น) และเป็นผู้ปกครองนักเรียนตลอดระยะเวลาในโครงการ องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนรัฐบาล ประเทศนั้นๆ จะเป็นผู้จัดหาครอบครัว Host Family ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และดูแล้วว่าครอบครัวนี้จะสามารถดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยทีองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน จะนำข้อมูลนักเรียน พร้อมกับสัมภาษณ์นักเรียน ให้นักเรียนแนะนำตัวเองด้วยการเขียนเรียงความ เพื่อประเมินทัศนคติ และประเมินด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้จัดหา Host Family ที่เหมาะสม ให้กับนักเรียนต่อไป โดยจะเลือกครอบครัว Host Family ที่น่าจะเข้ากับนักเรียนได้ดี อาทิ มีความชอบในสิ่งต่างๆ เหมือนๆ  กัน ทั้งนี้ ฝ่ายครอบครัว Host Family จะเป็นฝ่ายเลือกนักเรียน นอกจากนี้ องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้จัดหาโรงเรียนให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน ซึ่งโดยส่วนใหญ่โรงเรียนมักจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้าน Host Family มากนัก สามารถเดินไปโรงเรียน, ปั่นจักรยาน, ใช้บริการรถโรงเรียน School Bus, รถสาธารณะประจำทาง หรือ  Host Family เป็นผู้เดินทางไปรับ-ส่ง นักเรียน เอง

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน หรือจ่ายค่าเล่าเรียนเพียงบางส่วน แล้วแต่กรณี ทำให้การเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ใช้เงินทุนส่วนตัวของครอบครัวนักเรียนน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศโดยตรง นักเรียนที่เดินทางไปเข้าร่วมโครงการนี้ จึงมักจะเรียกว่า "นักเรียนทุนแลกเปลื่ยน"

 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สนใจจะสมัครเข้าร่วม โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า
 • อายุ 15 - 17 ปีบริบูรณ์​(วันเกิดระหว่าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถแสดงทรานสคริป์ 3 เทอมย้อนหลัง
 • มีความประพฤติดี, มีทัศนคติที่ดี, มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพจิตที่ดี, สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 • มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษฯ(จัดทดสอบโดยบริษัทฯ โดยใช้ข้อสอบที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนกำหนด) โดยจะต้องทำคะแนนให้ได้ตามที่องค์กรนักเรียนเเลกเปลี่ยนกำหนดไว้  
ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มีค่าโครงการที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเทศ อาทิ เช่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกามีค่าโครงการประมาณ 400,000.-บาท ขึ้นไป

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • โดยส่วนใหญ่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มักจะมีทุนให้กับนักเรียนที่เดินทาไปเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมูลค่าทุนมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กรต่างประเทศ และแตกต่างกันไปตามโครงการเเต่ละประเทศ
 • ทุนนักเรีนแลกเปลี่ยน มีทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนสมทบ หรือทุนค่าตั๋วเครื่องบิน ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

รายละเอียด ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 8 ปี 2562-2563  

         

ทำความรู้จักกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา (AYP)  

 

สอบถามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา

สายด่วน 1 : 086-321-1212
สายด่วน 2 : 062-774-4300

โทร 02-374-1300 ต่อ 220

ID : @weducation
ID : weducation
ID : thaistidentexchange

education@worantex.com

                 

 

Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.