Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  VISA ท่องเที่ยว USA
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว USA
Announcement
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือ หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คลิ๊ก เพื่อแจ้งข้อมูล
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP ปี 2017   ทุนนักเรียนแลเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 7(ประจำปี 2018-2019)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  สมัคร   สมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 7(ปี 2018-2019)  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP ปี 2018  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)  
  เงือนไขและข้อตกลงโครงการ   เงือนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน  


ประกาศสอบชิงทุน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2018-2019

(High School Academic Year Program in America) 
 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สนใจจะสมัครสอบชิงทุนเข้าร่วมโครง

มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า

อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง

มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

สามารถแสดงทรานสคริป์ 3 เทอมย้อนหลัง

มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้

มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ(ใช้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว)

ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ที่สหรัฐอเมริกา โดยได้คะแนนสอบตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด 

 

การรับสมัคร

รับสมัคร ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.worantex.com

สมัคร 

 

การชำระค่าธรรมเนียมสอบ  

ชำระเงินค่าสมัครสอบ 300.-บาท

สามารถชำระผ่าน Bill Payment ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

Print แบบแจ้งชำระเงิน  

    

วันสอบ

กำหนดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

 

ครั้งที่

วันที่

เวลา

1

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

10.00 น. - 12.00 น.

 

หลังจากนักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ พี่ๆ ทีมงาน จะติดต่อน้องๆ

น้องๆ และผู้ปกครอง สามารถรอฟังผลสอบได้ทันที หลังจากที่สอบเสร็จ
วันสอบแต่งชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
วันสอบผู้ปกครองควรเดินทางมาด้วย เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา กับเจ้าหน้าที่โครงการ
นักเรียนที่ไม่สะดวกมาสอบในวันดังกล่าว สามารถนัดสอบกับเจ้าหน้าที่โครงการ ตามวันเวลาที่นักเรียนสะดวก
 

สถานที่สอบ

สำนักงาน บริษัท Worantex education and travel จำกัด 
7 ซ.รามคำแหง 60 แยก 9 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ดูแผนที่ 

 

ข้อสอบ

ข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศผลสอบ

ทราบผลสอบทันที หรือภายใน 1-2 วัน 

 

ประเภททุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 7

ทุนสมทบค่าโครงการ 400,000.-บาท จำนวน 1 ทุน คัดเลือกจากนักเรียนขั้นต่ำ 5 คน ที่ทำคะแนนสอบได้ 97% พร้อมกับผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทุนสมทบค่าโครงการ 200,000.-บาท จำนวน 1 ทุน คัดเลือกจากนักเรียนขั้นต่ำ 5 คน ที่ทำคะแนนสอบได้ 95% พร้อมกับผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทุนสมทบค่าโครงการ จำนวน 50,000.-บาท จำนวน 1 ทุน คัดเลือกจากนักเรียนขั้นต่ำ 3 คน ที่ทำคะแนนสอบได้ 90% พร้อมกับผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด
ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา จำนวน 20,000.-บาท จำนวน 5 ทุน สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ 88 % ขึ้นไป (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)

ทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบินไปอเมริกา จำนวน 10,000.-บาท จำนวน 12 ทุน สำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้ 87% ขึ้นไป (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)

 

สำหรับนักเรียนที่ ไม่ประสงค์จะขอรับทุน สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยต้องทำคะแนนสอบให้ถึง 85% โดยนักเรียนสามารถนัดสอบได้ตามวันและเวลาที่สะดวก นักเรียนจะต้องชำระค่าโครงการเต็มจำนวน 400,000.- บาท และจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ 300.- บาท

 

สอบถาม ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ติดต่อ : พี่โบโบ้

สายด่วน 086-321-1212

โทร 02-374-1300 ต่อ 220

id : @weducation

education@worantex.com

 

.

 

 
Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212 , 062-774-4300
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช , พี่น้ำ
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.