Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  VISA ท่องเที่ยว USA
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว USA
Announcement
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือ หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป คลิ๊ก เพื่อแจ้งข้อมูล
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP ปี 2017   ทุนนักเรียนแลเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 7(ประจำปี 2018-2019)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  สมัคร   สมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 7(ปี 2018-2019)  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP ปี 2018  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)  
  เงือนไขและข้อตกลงโครงการ   เงือนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน  

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา 

จะต้องชำระค่าโครงการสมทบ จำนวน 400,000.-บาท 

แบ่งการชำระเป็น 4 งวด  ดังนี้.-

 • งวดที่ 1 จำนวน 30,000.-บา ท เป็นค่าลงทะเบียน เมื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ
 • งวดที่ 2 จำนวน 40,000.-บาท เป็นค่าธรรมเนียมยื่นใบสมัคร และค่าธรรมเนียมส่งเอกสารไปต่างประเทศ ชำระเมื่อเริ่มเตรียมเอกสารและส่งเอกสารไปต่างประเทศ
 • งวดที่ 3 จำนวน 120,000.-บาท  เป็นค่าโครงการ ชำระเมื่อองค์กรต่างประเทศแจ้ง
 • งวดที่ 4 จำนวน 210,000.-บาท เป็นค่าโครงการ ชำระเมื่อองค์กรต่างประเทศแจ้ง (ก่อนเดินทาง)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

 • ค่าเล่าเรียนตลอดทั้งปี(ระยะเวลา 10 เดือน ต่อ 1 ปีการศึกษา)

 • ที่พักกับครอครัวอุปถัมภ์ รวมอาหาร

 • ประกันสุขภาพตลอดโครงการ

 • เอกสารสำคัญสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • ค่าปฐมนิเทศ ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ


ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ 

 • ค่าจ่ายใช้ส่วนตัว ต่อเดือน ประมาณ $200-$300 US.

 • อื่นๆ ที่อาจจะเพิ่มเติมจากกิจกรรมทางโรงเรียน
 • ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กรณีสำหรับนักเรียนที่จะต้องเพิ่มเติมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า สหรัฐอเมริกา

 • ค่าเข้าแคมป์ภาษาอังกฤษ ก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการ
   


ค่าสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน  AYP  

 • 300.-บาท(เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ)วิธีการชำระค่าโครงการ-ค่าสมัครสอบชิงทุน

โอนเข้าบัญชี บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตามธนาคาร ดังต่อไปนี้.-

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
  สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 009-0-25414-5

 • ไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 173-2-38638-8 

 • กรุงไทย จำกัด(มหาชน)
  สาขา ศรีนครินทร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 061-0-22167-1


 **เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน มาที่  Fax 02-374-2600, 

หรือ Line id : weducation หรืออีเมล์ education@worantex.com โปรดระบุชื่อ-สกุล นักเรียนที่สมัคร

เงื่อนไข

 • ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ไม่คืน (Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งนักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบ ELTIS TEST เพื่อวัดระดับความพร้อมการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง **กรณีนักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะไม่สามารถเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาได้ แต่นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมโครงการประเภท Full Fee program วีซ่า ประเภท F-1


 

  

ชำระค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 6

ด้วยบัตรเครดิต KTC ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร(ไม่ชาร์จ)

Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212 , 062-774-4300
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช , พี่น้ำ
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.